mandag 29. januar 2007

Søkand til Voksentoppen

Søknad om vurdering ved BKL Voksentoppen
" med grunnlag i de opplysninger som foreligger er det funnet riktig å iverksette utredning / behandling av din sykdom "
dette fikk både storesøster og lillebror i svar fra Voksentoppen.
" Behandling forventets å bli gitt innen 2 måneder, innen senest 21.03.07"
Vi reiser til syden 19.03.07, så i dag har jeg igjen informert de om dette slik at de kanskje kan ta hensyn til dette.
Krysser fingerene her :-) og venter spendt på nytt brev om nærmere informasjon.