fredag 13. oktober 2017

Regjeringen bevilger ikke ekstra penger til behandlingsreiser

Behandlingsreiser til utlandet finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen.

I statsbudsjettet 2016 bevilget ikke regjeringen ekstra støtte til behandlingsreiser til utlandet, det samme er desverre tilfellet for statsbudsjettet 2017.

Konsekvensene av dette ble allerede synlig for gruppen kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem nå i 2017.

Barnegruppene er redusert fra ca 24 barn til 20, mens undomsgruppene er redusert fra ca 24 til kun 18 barn. 

Dette er kraftige kutt.

Behandlingsreiser viser til økte priser og høy Eurokurs som årsak til reduksjonen.


Tilbudet om behandlingsreiser til utlandet har blir bedre og bedre kjent i Norge,  noe som resulterer i flere søknader enn noengang - som igjen er kjempebra. Dette viser politkerene våre at tilbudet absolutt er nødvendig og det må få mer fokus,  slik at ekstra støtte kan komme på plass. 


Den manglende økning i støtte til turer for barn og ungdom er helt klart en utvikling i feil retning da man i flere år har jobbet med behandlingsreiser også for voksne med eksem. Det er jo ikke slik at eksemet automatisk forsvinner når du fyller 19 år.  Denne kampsaken føles nå håpløs.


Pasientorganisasjonene er våre største støttespillere i jobben for opprettholdelse av behandlingsreisene og økte midler.  LHL Astma og allergi,  Astma- og Allergiforbundet, Psoriasis og eksemforbundet er noen av de som jobber for dette. De gjør alle en fantastisk jobb, og derfor så synes jeg det er SÅ viktig å støtte de.


Hvilken organisasjon man er medlem av tenker jeg ikke er det viktigste, 
så lenge man støtter EN slik at de kan fortsette å kjempe vår sak !


Jeg vil benytte dette innlegget med å TAKKE alle de som fighter for denne saken. Vi trenger dere til å forsette dette arbeidet. TUSEN TAKK.


Info om behandlingsreiser Oslo Universitetssykehus:
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-samhandling/behandlingsreisertorsdag 12. oktober 2017

Avreisedag for behandlingsreise til Gran Canaria

There he goes ....
4 uker med klimabehandling på Gran Canaria uten mamma eller pappa.
Lille store gutten vår


Sammen med 18 undommer fra hele Norge reiser han ned til Gran Canaria.
Varme, sol og saltvann = klimabehandling.
4 uker skal hjelpe han å gjøre huden hans frisk og forhåpentligvis gi han en lettere vinter.


Første gang på bhr alene. Eventyret er i gang