fredag 4. september 2015

Blå resept på fuktighetskrem for diagnosen EKSEM

Det kan nå være FREMTIDEN. Tenk hvordan dette vil lette vår hverdag, oss med diagnosen EKSEM.

Canoderm er en fuktighetskrem fra Aco hud som inneholder 5 % urea/karbamid. Dette produktet kom ut på det norske markedet som et legemiddel i 2007 og kan kjøpes på apotek uten resept.

Det er mange fuktighetskremer som i dag reklamerer med dokumentert effekt, men Canoderm og Miniderm er de eneste produktene på markedet som faktisk er godkjent av Statens legemiddelverk som legemiddel med dokumentert effekt. Canoderm er den eneste av disse to som i tillegg til å kunne dokumentere effekt på tørr hud også kan dokumentere effekten på forebygging av tilbakefall av atopisk eksem.

Canoderm sitt bruksområde / indikasjon, gitt av Statens legemiddelverk per 2015:
Til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og forebygging av tilbakefall av atopisk eksem.
Fuktighetskrem er nummer 1 behandling for hud som har eksem.  Huden trenger fuktighetsbevarende behandling for å forebygge eksem.  Et voksent menneske med eksem bruker minst 500 g per måned i fuktighetsbehandling i form av krem, enkelte mer.

I dag er det desverre veldig mange  i Norge med atopisk eksem som er underbehandlet, dette pga av :
1. høye kostander på behandling
2. dårlig informasjon om refusjonsordninger 5.22
3. pasienter "sparer" på produkter for at de skal vare lengre.

Aco hud har siden 2009 arbeidet med å få sitt produkt Canoderm på Blå resept. I både Sverige og Finland har man allerede gode refusjonsordninger for pasienter med tørr hud og atopisk eksem.

I 2014 ble en viktig studie publisert første gang, COMPADRE (Comparison of Moisturisers for the Prevention of Atopic Dermatitis Relapse (COMPADRE) – a Randomised, Double Blind Controlled Study). Denne studien førte bl.a. til ny indikasjon: til forbygging av tilbakefall av atopisk eksem i juni 2014.

En gruppe med  pasienter ble behandlet med kortisonkrem i 3 uker for å bli eksemfri. De som da ble bra skulle enten fortsette å bruke fuktighetskremen Canoderm ® 2 ganger daglig, eller en referansekrem. Det var 87/85 pasienter i gruppene. Etter 6 måneder var 26 % av pasientene i Canoderm gruppen fortsatt eksemfri men kun 10 % i den andre gruppen. Studien viste også at de som fikk Canoderm hadde en median tid på 22 eksemfrie dager mot 15 i referansegruppen. Det betyr at de i Canoderm gruppen fikk nesten 50 % flere eksemfridager enn de som fikk den andre kremen.

Dette viser at enkelte fuktighetskremer kan direkte forhindre eksem, og i noen tilfeller erstatte legemidler med uønskede bivirkninger. Dette gjelder ikke alle fuktighetskremer, da noe ser ut til å kunne forverre situasjonen.


Med ny indikasjon i ryggen ble en ny søknad om å få Canoderm på blå respet sendt til Statens legemiddelverk høsten 2014.

I sommer 2015 kom vedtaket deres som kan bli med å gjøre en forskjell på behandling av atopisk eksem.


Vedtaket fra Statens legemiddelverk 21.07.15 er: 
Legemiddelverket mener at behandling av moderat og alvorlig atopisk eksem med
Canoderm oppfyller de fire faglige kriterier for forhåndsgodkjent refusjon.

Legemiddelverket mener videre at virkningene på folketrygdens legemiddelbudsjett vil
være over bagatellgrensen på 25 millioner kroner i år 5 etter innvilget forhåndsgodkjent
refusjon. Søknaden om refusjon for urea oppfyller dermed ikke vilkårene i
legemiddelforskriften § 14-15 første ledd og kan dermed ikke innvilges.
Søknaden vil bli behandlet etter § 14-31 og Legemiddelverkets utredning oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet jf. § 14-32.


Refusjonsrapporten kan dere lese i sin helhet her. 

Så da begynner det å nærme seg i allefall etter mange års iherdig arbeid fra Aco hud.
Vedtaket er sendt for videre vudering og bevilgning av  Helse og omsorgsdepartementet.
 Kansje 2016 vil bli et historisk år når det gjelder eksem behandling.

Aco hud har hele 19 publiserte studier på Canoderm, deres siste ble publisert senest forrige uke.
Dette er en helseøkonomisk analyse hvor resultatet viser at Canoderm vil være kostnadseffektivt for samfunnet. 

Jeg heier på Aco og deres arbeid mot en bedre hverdag for oss som lever med atopisk eksem.  
Ønsker du mer info om de ulike studiene, ta kontakt med meg så skal jeg henvise så godt jeg kan.


Edit 08.03.20161. april 2016 kan Canoderm foreskrives på blå resept til pasienter med diagnosen moderat og alvorlig atopisk eksem. Les innlegget om nyheten her: http://sosken.blogspot.no/2016/03/hurra-canoderm-pa-bla-resept-fra-1april.html

kilde:
www.aconordic.no
www.legemiddelverket
www. pubmed.com
www: pefnorge.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar