Trygderettigheter

§ 5-22
Etter folketrygdloven § 5-22 kan det gis bidrag til dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer som benyttes i behandlingen av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden.

Når ikke annet er bestemt kan det ytes bidrag til dekning av 90 prosent av de utgifter som overstiger 1 695 kroner (av familiens samlede utgifter).Hjelpestønad:
Du kan få hjelpestønad når du har behov for
særskilt tilsyn og pleie på grunn av en lidelse
som varer i to-tre år eller lengre. Hjelpebehovet
må ha et visst omfang, se felt 2 og felt 3 på kravblanketten.

Dette er for den tiden du bruker ekstra på behandling etc på barnetGrunnstønad:
Du kan få grunnstønad for å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte).

Dette er for eks slitasje og ekstra bruk av klær, sengetøy, håndkler.  Ekstra bruk av vann, strøm ifb med bad og vask av klær.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar