mandag 8. desember 2014

Introdusert til strikk armbånd og eksem hender

Gårsdagen delte vi med tante, mormor og kusiner. Det var samling for årets julebaking. Det ble kanskje ikke så mange og heller ikke de mest tradisjonelle kakene, men våre to favoritter. Berlinerkranser og marengstopper ble produsert og kakeboksene ble fylt opp.

Lillekusinen, som er hektet på strikkearmbånd /  looms  - lærte lillebror å lage armbånd noe som han som syntes var veldig gøy. Nye julegaveønsker kan han nå legge til på ønskelisten sin.

Han brukte hendene sine og det viste seg at hendene hans var ganske såre, han klarte å klore opp en finger også.

Vi har igjen inngått en avtale om at vi skal være flinke til å behandle denne uken, så huden blir så frisk som mulig.

Lillebror sine hender i dag noe som dessverre er en stor del av hans hverdag.





Tilbakeblikk - God morgen Norge februar 2010

I februar 2010, besøkte barna og jeg sammen med vår lege Bente Kvenshagen God morgen Norge for å sette fokus på atopisk eksem.  Tenk det er nå snart 5 år siden, og det synes på barna de har vokst og blitt så store siden den gangen.

TV2 har nå fått opp linken igjen via Sumo og det er mulig å se klippet på pc igjen.
Rart å se seg selv å TV og må jo le litt ekstra av lillebror - ser statid nye grimaser fra han  .. hehe.

Storesøster var så flink til å svare på deres spørsmål som 9 åring.  Nå,  13 år,  har hun hatt foredrag om eksem i klassen, og snakket åpent om det å ha eksem og svarte på spørsmål fra klassekamerater sin. Sterkt !!   

Utrolig stolte av de som turte å være med søskenmamma på dette, for selv mor syntes dette var litt skummelt.

Link her:
http://sumo.tv2.no/programmer/atopisk-eksem-379290.html

onsdag 3. desember 2014

Utvidet rett til omsorgsdager

Visste du dette om utvidet omsorgsdager   ?

Storesøster ble 13 år i januar og da fikk jeg beskjed fra arbeidsgiver om at mine syk barn dager ikke gjaldt lenger når hun ble syk.

Dette stemmer for de som ikke har utvidet omsorgsdager, men for oss som har dette betyr dette at aldersgrensen økes fra 12 år til 18 år.

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller tolv år. Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. 
Kilde: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/Omsorgspenger.1073751616.cms

Foreldre til kronisk syke barn (og barn med funksjonshemming) kan søke om utvidet rett til omsorgsdager/penger. For det første økes aldersgrensen for barnet fra 12 år til 18 år. Videre er det gitt en forskrift med liste over hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger. Forskriften åpner for at også foreldre til barn som lider av annen ”betydelig kronisk sykdom” som ”medfører en markert høyere risiko for at foreldrene får fravær fra arbeidet for å ta seg av barnet når det er sykt”, kan få utvidet rett til omsorgspenger.

Utvidet rett til omsorgspenger gir rett til 10 ekstra fraværsdager eller dobbelt så mange fraværsdager dersom du er alene om omsorgen.

Sønadsskjema:

Krav om forhåndsgodkjenning - øket antall stønadsdager med omsorgspenger
https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/skjemaveileder?key=235137&languagecode=53

Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie- / opplæringspenger og omsorgspenger.
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/_attachment/1073750932?_ts=13d631e54c8&download=true


Reiser man på behandlingsreise må man ofte søke utvidet omsorgsdager / eller bruke de man har fått innvilget for å få dekket tapt lønn.

Se tidligere innlegg: http://www.sosken.blogspot.no/2010/08/lnn-mens-du-er-pa-behandlingsreise-med.html

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager til barn Folketrygdloven § 9 -13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for foresatte med omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Her benyttes skjema NAV 09 -11.08 (skjemaet fylles ut av innsøkende lege). Kopi av brevet fra Behandlingsreiser hvor barnet innvilges opphold i utlandet legges ved søknaden. Les mer om opplæringspenger (naaf.no) Utover disse to ukene vil man evt. kunne benytte seg av det økte antall stønadsdager med omsorgspenger man har som forsørger for et kronisk sykt barn, (det vil si "sykt-barn-dagene"), jf. folketrygdloven § 9 -11.