torsdag 26. oktober 2006

LIVSKVALITET

Artikkel fra ukebladet Hjemmet i september:
Nytt fra forskningen / EKSEM
" Barn og unge med hudsykdommer som eksem, psoriasis og kviser føler at sykdommen reduserer livskvaliteten betydelig mer enn man har vært klar over. Reduksjonen er like stor som den barn med for eksempel diabetes angir. Dette viser en ny undersøkelse av nesten 400 barn og unge i alderen 5-16 år.
Barna og deres foreldre ble spurt om søvn, skolegang, lek, venner, mobbing, kosthold, smerter og medisinsk behandling. Resultatene ble sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse gjordt blandt barn med ulike kroniske sykdommer.
Psoriasis og eksem var de lidelsene som ga flest bekymringer. Begge reduserte livskvaliteten med 31 prosent. Det er samme reduksjon som en kronisk nyresykdom forårsaker. De store konsekvensene av hudsykdommen skyldes blant annet at de er mest synlige enn for eksempel astma og diabetes. Barna er dermed utsatt for erting og kan ha dårlig selvtillit. Noen hudlidelser forstyrrer i tillegg søvnen.
Studien er viktig fordi den viser at hudsykdommen, i likhet med andre kroniske lidelser, har en dramatisk effekt på bans liv. Disse sykdommene bør dermer ikke bagatelliseres. Selv om de ikke forkorter levetidentil de rammede på samme måte som for eksemlep cystisk fibrose, kan de gi like store plager i hverdagen.
( Kilde: British Journal of Dermatology 2006 )

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar