mandag 27. januar 2014

Dagbladet fokuserer på atopisk eksem


Søndag 26. januar viet Dagbladet to hele siden til tørr hud og atopisk eksem.

Barna og jeg deltok men en liten tekst samt våre private bilder av eksem. Er veldig fornøyd med innholdet, selvom jeg alltid vil ha med så mye mye mer.

Vil med dette få frem en viktig ting som ikke ble nevnt i saken i det hele tatt og det er trygderettigheter. Det ble fokusert på våre høye forbuk og kostander på fuktighetskremer, men som sagt også viktig å få frem at vi benytter oss av en refusjons ordning.

§ 5-22
Etter folketrygdloven § 5-22 kan det gis bidrag til dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer som benyttes i behandlingen av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden.

Når ikke annet er bestemt kan det ytes bidrag til dekning av 90 prosent av de utgifter som overstiger 1 695 kroner (av familiens samlede utgifter).Andre stønader du kan søke om når du har kronisk syke barn:

Hjelpestønad:
Du kan få hjelpestønad når du har behov for
særskilt tilsyn og pleie på grunn av en lidelse
som varer i to-tre år eller lengre. Hjelpebehovet
må ha et visst omfang, se felt 2 og felt 3 på kravblanketten.

Dette er for den tiden du bruker ekstra på behandling etc på barnetGrunnstønad:
Du kan få grunnstønad for å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte).

Dette er for eks slitasje og ekstra bruk av klær, sengetøy, håndkler.  Ekstra bruk av vann, strøm ifb med bad og vask av klær.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar