fredag 26. juni 2009

Hjelpestønad

Søknadskjema finnes på Nav sine sider . Skrivet heter Krav om hjelpestønad og har ID: NAV 06-04.04Hva er hjelpestønad?

Hjelpestønad Du kan få hjelpestønad når du har behov for
særskilt tilsyn og pleie på grunn av en lidelse
som varer i to-tre år eller lengre. Hjelpebehovet
må ha et visst omfang, se felt 2 og felt 3 på kravblanketten.

Det er én sats for hjelpestønad. Satsen fastsettes
av Stortinget.

Forhøyet hjelpestønad Funksjonshemmede barn under 18 år kan få
forhøyet hjelpestønad. Det er en forutsetning at
barnet har et betydelig større behov for tilsyn og
pleie enn det som er betingelsen for å få vanlig
hjelpestønad.

Det er tre satser for forhøyet hjelpestønad.
Satsene fastsettes av Stortinget.

Hjelpestønad er skattefri.

Flere opplysninger fi nner du i brosjyren om grunnog
hjelpestønad fra folketrygden. Vilkårene for
rett til hjelpestønad fremgår av folketrygdloven
§ 6-4

Hjelpestønad gis som regel ikke for lengre
tid tilbake enn tre måneder før den kalendermåneden
da kravet ble satt fram (folketrygdloven
paragraf 22-13).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar