tirsdag 16. juni 2009

Kortison gruppe 1 - 4

Huskeliste for de ulike kortisongruppene og produkter.


Gruppe1 ( milde )
Hydrokortison
Mildison Lipid

Gruppe 2 ( middels sterke )
Locoid, - crelo, - lipd
Apolar

Gruppe 3 ( sterke )
Betnovat
Bettamoousse
Ibaril
Synalar
Metosyn
Elocon
Flutivate

Gruppe 4 ( ekstra sterke )
Dermovat
Clobex sjampo


Info tatt fra Apotek1

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar