mandag 22. november 2010

Fakta om parabener hos Grønn Hverdag

Grønn Hverdag skriver :

Alle parabener står på EUs kandidatliste for hormonforstyrrende stoffer i kategori 1. Det betyr at alle parabener har vist hormonforstyrrende effekter i minste ett dyreforsøk.

Parabener har vært til risikovurdering hos EUs vitenskapskomité for forbrukerprodukter (SCCP) ved flere anledninger. SCCPs foreløpige konklusjon er at methylparaben og ethylparaben er trygge, mens de andre parabenene er usikre og må vurderes nøyere. Det gjelder følgende parabener:

•Propylparaben
•Butylparaben
•Isopropylparaben
•Isobutylparaben


Les hele artikkelen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar