mandag 8. september 2014

Eksemskole Rikshospitalet, Oslo

I dag er det oppstart av første eksemskole på Riksen denne høsten. Jeg avvikler mitt kontorarbeid noen timer tidligere i dag for å bidra med mitt innlegg på slutten av dagen i dag.

Bor du i Oslo området og har behov for eksemopplæring  ?

Les videre:

Mange barn og unge med astma og allergi og deres pårørende har behov for å vite mer om å mestre sykdommen, behandling og å møte andre som lever i tilsvarende hverdag. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskap.
...
Målgruppe:
Foresatte til barn med atopisk eksem.

Innhold
Program Dag 1, :
09.30 – 10.00    Velkommen, Forventninger
10.00 – 10.45    Fakta om atopisk eksem. Hudlege
10.45 – 11.00    Pause
11.00 – 11.45    Allergi. Hudlege   
11.45 – 12.30   Lunsj med informasjon/stand fra Psoriasis og eksemforbundet
12.30 – 13.15    Behandling.Hudlege
13.15 – 13.30   Pause
13.30 – 14.00   Gruppesamtaler med plenum
14.00 – 14.30   Å leve med barn med atopisk eksem.             
15.00– 15.30     Oppsummering Dag 1
 
Program Dag 2, 
 
09.30 – 09.45     Oppsummering
09.45 – 10.30     Familien med barn m/atopisk eksem. Psykolog
10.30 – 10.45     Pause
10.45 – 11.45     Hjelpetiltak og stønader. Sosionom
11.45 – 12.30     Lunsj med informasjon/stand fra NAAF
12.30 – 13.00     Behandlingstrapp. Hudlege       
13.00 – 14.00     Behandling og forebygging. Sykepleier
14.00 – 14.15     Pause
14.15 – 15.00     Behandling og forebygging (forts.)
15.00-15.30        Oppsummering / evaluering.
 

Varighet:
2 dagers kurs som arrangeres 4 ganger i året.
Opplæringspenger:
Arbeidsgiver belastes ikke. Foresatte har rett til opplæringspenger etter lov om folketrygd. Ved kursdeltakelse vil legen ved Rikshospitalet søke trygdekontoret om dette.

Obs:
Deltakerne må kunne snakke norsk.
Barnet eller dets søsken kan dessverre ikke være med på kurset.

Henvisning:
Barnet må henvises fra lege for å få plass:

Adresse: Avd. for revmatologi-, hud- og infeksjonssykdommer
Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Pb.4950, Nydalen
0424 Oslo

Kontakt:
Lege v/hudavdelingen, Rikshospitalet: Teresa Løvold Berents, tberents@ous-hf.no

Sted:
Rikshospitalet / hudavdelingen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar