torsdag 30. april 2015

Benytter du deg av refusjonsordningen § 5-22 - Bidrag til spesielle formål ?


Det nærmer seg tiden for å søke om refusjon på utlegg av fuktighetskremer etc fra 2014.

Søknad om bidrag må sendes HELFO innen seks måneder etter utløpet av det kalenderåret utgiftene påløp, dvs 30. juni 2015, for utlegg for 2014.


Her er det penger å spare å sette til side for nye kjøp i 2015.


Utgifter til det enkelte bidragsformål må overstige 1 732 kroner i kalenderåret. Dette er et beløp som gjelder pr husstand.

Når ikke annet er bestemt kan det ytes bidrag til dekning av 90 prosent av de utgifter som overstiger 1 732 kroner (av familiens samlede utgifter).


Les mer om ordningen på NAV sine sider her:

Har du ikke tatt vare på kvitteringer å deres kjøp tidligere, så er det lurt å begynne å samle på de for 2015 nå, slik at man kan dra nytte av denne ordningen. Forbuket av fuktighetskrem er stor når man har diagnosen atopisk eksem, og det tar ikke lang tid før man overstiger egenandelen på 1732 kr.

Ordningen medfører merarbeid for den enkelte familie og tar desverre litt tid. Det er mange som ikke får informasjon om dette eller som rett og slett ikke orker å ta seg bryet med å ta denne jobben.
Det er VIKTIG at vi benytter oss av denne ordningen og viser politerne at det er BEHOV for dette slik at de kansje kan jobbe med å finne en bedre løsning enn den som finnes i dag.

Benytter DU deg av denne ordningen ?


Andre innlegg om refusjon § 5-22:
http://www.sosken.blogspot.no/2015/02/sknad-om-bidrag-til-kremer-salver-og.html
http://www.sosken.blogspot.no/2014/01/dagbladet-fokuserer-pa-atopisk-eksem.html
http://www.sosken.blogspot.no/2010/05/skriftelig-sprsmal-ang-atopisk-eksem.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar