torsdag 5. august 2010

" Lønn " mens du er på behandlingsreise med barnDekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager til barn
Folketrygdloven § 9 -13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for foresatte med omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Her benyttes skjema NAV 09 -11.08 (skjemaet fylles ut av innsøkende lege). Kopi av brevet fra Behandlingsreiser hvor barnet innvilges opphold i Syden legges ved søknaden.
-----------------------------
Dersom du er arbeidstaker må arbeidsgiveren din sende inn skjema for Inntektsopplysninger (NAV 08-30.01) til NAV-kontoret ditt.

Les mer om opplæringspenger HER.

Skjema for søknad om opplæringspenger ligger ikke på nettet. Her må legen ringe NAV for å få dette tilsendt


Utover disse to ukene vil man evt. kunne benytte seg av det økte antall stønadsdager med omsorgspenger man har som forsørger for et kronisk sykt barn, (det vil si "sykt-barn-dagene"), jf. folketrygdloven § 9 -11. For å søke om utvidet rett til "sykt-barn-dager" benyttes skjema NAV 09 - 06.05.

Du finner søknadskjema NAV 09 - 06.05. / til økt antall stønadsdager med omsorgspenger HER.

Da er det bare å sette igang å skrive søknader.

Jeg sender en mail med utfyllt søknadsskjema for økt omsorgsdager til legen - med forespørsel om hun kan skrive ut søknad om opplæringspenger.

Jeg informerer arbeidsgiver om skjema for inntekstopplysninger som NAV trenger for å behandle søknad om opplæringspenger.

Vi får håpe at dette går smertefritt og raskt :)
Skal noen av dere til Los Teques til høsten ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar