tirsdag 7. juni 2011

Behandlingsreiser kan ikke lenger leie lokalene på Los Teuqes ?

Nok et innlegg i dag -  da jeg har googlet litt i lunsjen på diverse " eksem" ord.

Fant dette på " behandlingsreise" - dette kan jo besvare hvorfor aldersgrensen for behandlingsreiser er satt til 5 år og hvorfor evt. BHR barnehagen skal avvikles. Veronica, Kelly  og jeg snakket om dette tidligere  i dag på FB.

Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren fra 26.05.11

Spørsmål


Laila Dåvøy (KrF): Behandlingsreiser for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk eksem leier innkvartering på Den Norske skoles Internat på Gran Canaria. Dette har vært en god ordning fra 1993. Nå har Utdanningsdirektoratet tatt til orde for at Behandlingsreiser ikke lenger kan leie lokalene, fordi det strider mot regelverket. Hva kan helseministeren gjøre for at ikke et byråkratisk regelverk stopper bruken av Los Teqes?

Begrunnelse

Utdanningsdirektoratet har påpekt at behandlingsreiser ikke kan leie lokaler ved internatet, fordi gruppen av barn/unge ikke utløser statsstøtte. Barnehagebarn eller ungdom med andre studieretninger enn allmenfag, som er endel av gruppen Behandlingsreiser har leid innkvartering for, utløser ikke statsstøtte. Behandlingsreiser betaler imidlertid for alle som bor der. Uttaket til behandlingsreiser er kun medisinske kriterier i aldersgruppen 5-18 år, ikke skolehensyn. Etter det jeg vet er det sendt dispensasjonssøknad formelt til Utdanningsdirektoratet, og det er nå høyst usikkert hva som skjer videre med uttaket til høsten. Søknadsfristen for behandlingsreiser er allerede utgått. Det kan også nevnes at internatet Los Teqes har sine inntekter kun fra behandlingsreiser og det de fastboende videregående elever betaler for å bo der hele året. Hovedinntektskilden er imidlertid inntektene fra behandlingsreiser.


Les hele saken her:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=50586

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar