onsdag 30. september 2015

Betalingsfritak fra barnehage og fritidsordning mens du er på behandlingsreise

I disse dager er det mange som får hyggelige brev om innvilget behandlingsreiser til sine barn i postkassen.

Behandlingsreiser tilbys av Seksjon for behandlingsreiser, Rikshospitalet, og er del av det offentlige behandlingstilbudet. Barn mellom 3 og 18 som har diagnosen atopisk eksem kan søke bhr til Valle Marina på Gran Canaria.

Barn mellom 3 år og tom 8. klasse reiser med ledsagere, ungdomsskoleelever reiser i egen gruppe uten ledsagere og videregående elever reiser i en tredje gruppe uten ledsagere. Det er også egne grupper for familier hvor flere av søsknene trenger behandlingstilbudet, såkaldt søskenturer.

Går ditt barn i kommunal barnehage eller benytter dere av fritidsorndningen SFO kan man prøve å søke om betalingsfritak for de 4 ukene man er på behandlingsreise.


 


MEN som mye annet i dette landet er det ulik praksis for fritak fra kommune til kommune.

Noen får beskjed om :
- at man må si opp plasse og søke på nytt når man kommer hjem
- noen får innvilget for Sfo men ikke barnehage, eller omvendt

 Andre:
- får innvilget av kommunen sin på grunnlag at dette er en rettighet  hvis barnet er innlagt på sykehus i en måned elle rmer.
-  får også fritak fra ulike aktiviteter
-  har kommuner ikke hørt om dette tildigere, kansje du er den første som søker om dette og de trenger mer info

Det finnes ikke noe skjema for dette, men skriv et brev til kommunen med kopi til barnehage / Sfo  og legg ved brev om innvilget behandlingsreise og skriv litt om oppholdet.

Dette er nok ingen rettighet,  men det er mange som får positivt svar på dette og på denne måten sparer litt penger som man kan bruke til å betale egenandelen for bhr turen.

Det er helt klart at det er vel verdt å bruke litt tid på å skrive ned noen linjer , kansje er du en av de heldige som bor i en kommune som innvilger betalingsfritak.

Lykke til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar