torsdag 3. september 2015

Innmelding av kosmetikkbivirkninger

Visste du at du nå enkelt kan melde fra om birvirkninger som følge av kosmetikkbruk ?

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet lanserte i slutten av mai 2015 en portal hvor du kan melde fra om bivirkninger du opplever når du bruker kroppspleieprodukter.  Det kan være produkter så og si vi alle bruker i hverdagen bla såpe, sjampo, deodorant, tannkrem og ikke minst for vår pasientgruppe som har eksem, HUDKREM.

En undersøkelse gjordt av FHI  ( Folkeinstituttet ) fra 2011 viste at 1 av 10 hadde fått  uønskede bivirkninger ved bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter.  Typiske birvirkninger kan være blemmer, kløe, svie eller eksem. De færreste melder fra eller rapporten når ikke frem til FHI og Mattilsynet.

Med denne nye portalen ønskes det at det skal bli lettere for oss forbrukere å gi bekskjed og at terskelen for for å rapportere vil bli senket.

Altinn skriver, selv om du logger deg inn ved å bruke fødsels- og personnummer, vil denne informasjonen bli fjernet før meldingen din legges inn i bivirkningsregisteret. Meldingen kan på den måten ikke spores tilbake til den som sendte inn meldingen. Det nye rapporteringssystemet gjør det mulig å melde i fra om bivirkninger både på egne og andres vegne.Kilder:
www.altinn.no 
www. fhi.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar