tirsdag 22. september 2015

Kjenner du til FFOs Rettighetssenter ?

Da jeg deltok på Psoriasis og eksemforbundets likemanns likepersons kurs  ble jeg informert om FFOs Rettighetssenter, da jurist  Atle Larsen hadde et innlegg om dette.

FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.
Atle Larsen og hans kollegaer kan være en hjelp for oss med barn som har en  kronisk sykdom som trenger kompetanse til å slåss mot trygderettigheter og tilrettelegging av sosiale tjenester. 

Mange i vår pasientgruppe sliter bla med søknader og avslag på hjelpestønad, grunnstønad, paragraf 5.22 og utvidet sykedager. Med syke barn kan dette arbeidet være  utrolig vanskelig og tidkrevende,  får man en klage i retur fra Nav eller Helfo er det veldig lett å ikke orke å "fighte" mer. 

Der kan jeg ta oss selv som eksempel, som fikk avslag på storesøster sin hjelpestønad ved siste oppdatering. Etter å hatt dette siden 2007, fikk vi nå avslag på forlengelse, vi fikk avslag på klage, som gikk videre til klagenemden som vi også fikk avslag på. Da sa det desverre stopp hos Søskenmamma.  Hadde jeg visst om FFO da, så hadde jeg virkelig benyttet meg av de og hørt hvordan jeg kunne tatt dette videre... ( kansje det ikke er for sent ? ) 

FFO oppfordrer oss som har opplevd å ikke få innfridd en rettighet eller er i tvil om hva du har rett på, 
om å ta kontakt.  Se deres nettsider for mer info.

Et verktøy som kan gjøre vår hverdag noe enklere kan være boken som
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon får  laget hver år. "Jungelhåndboka", er en bok med oppdatert oversikt over aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten. Boka tar for seg: arbeidsliv, trygdeytelser, helse- og omsorgstjenesten, tilgjengelighet og diskriminering, skole og utdanning, barneverntjenesten, boligspørsmål, offentlig saksbehandling

Boka kan bestilles via et eget bestillingsskjema på FFOs nettsider og koster 325 kr + porto.
http://www.ffo.no/Aktuelt/Jungelhandboka-2014/
Eller på e-post: info@ffo.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar