onsdag 30. juni 2010

Utvidet frist på TEGNEKONKURRANSEN

TEGNEKONKURRANSE med utvidet frist til 15. august:

I forbindelse med at Atopikerutvalget utarbeider er ny vervebrosjyre trenger vi hjelp til illustrasjon til førstesiden. Send inn barnas eller deres tegning med tema : barn / voksne med atopisk eksem. Vinneren får sin tegning på førstesiden av vervebrosjyren og et gavekort på 500 kr. ...

Alle tegninger vil... bli lagt ut på FB gruppen og evt brukt i senere arbeid i Atopikerutvalget.

Tegninger sendes inn til siwedhan@online.no innen 15. august 2010.


VI HAR FÅTT INN NOEN FÅ FLOTTE TEGNINGER MEN VIL GJERNE HA DIN OGSÅ :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar