torsdag 6. februar 2014

Dekt lønn ved utenlandsreiser for barn i regi av norske helsemyndigheter ?


På Facebook sin gruppe

" Behandlingsreiser Gran Canaria -
for deg som har barn med astma, allergi, eksem eller lignende og som har vært eller som skal rei...se på behandlingsreise til Gran Kanaria. Gruppa er for både pasienter, ledsagere og andre med tilknytning til Gran Kanaria."

har det de siste dagene vært diskusjon på hvordan vi foreldre/ledsagere til barn som reiser på helsereiser skal få dekt tapt lønn. Noen har fått info fra deres Nav kontor at opplæringspenger dekker alle 4 uker mens andre får tilbakemelding iht info fra Behandlingsreiser, se under.

Behandlingsreiser skriver:

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager til barn Folketrygdloven § 9 -13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for foresatte med omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Her benyttes skjema NAV 09 -11.08 (skjemaet fylles ut av innsøkende lege). Kopi av brevet fra Behandlingsreiser hvor barnet innvilges opphold i utlandet legges ved søknaden. Les mer om opplæringspenger (naaf.no) Utover disse to ukene vil man evt. kunne benytte seg av det økte antall stønadsdager med omsorgspenger man har som forsørger for et kronisk sykt barn, (det vil si "sykt-barn-dagene"), jf. folketrygdloven § 9 -11.
For å søke om utvidet rett til "sykt-barn-dager" benyttes skjema NAV 09 - 06.05.
Trenger forsørger flere stønadsdager utover ovennevnte må dette forhåndsgodkjennes av NAV lokalt etter søknad fra barnets fastlege/spesialist. Søknadsskjemaer og henvendelser stilles til ditt lokale NAV-kontor

Det er jo typisk norskt av de ulike Nav kontorene opererer forskjellig fra sted til sted, men jeg kan bare vise til vårt vedtak som vi fikk i 2013 som følger informasjonen som Behandlingsreiser gir ut.
Begrunnelse for vedtaket:

Vedtaket er gjordt etter folketrygdloven paragraf 9-13 med tilhørende retningslinjer.

Sosialdepartementet har bestemt at det i en begrenset utstrekning skal kunne ytes opplæringspenger til foreldre som deltar i de utenlandsreiser som arrangeres av norske helsemyndigheterfor barn med psoriasis, leddgifkt, lungesykdom, atopisk eksem mv. Opplæringspenger vil bare kunne ytes i inntill to uker, da opplæring ikke er så intens og kontinuerlig som ellers forutsatt for rett til opplæringspenger.

Utover disse to ukene må det eventuelt benyttes omsorgsdager. Vi viser til paragraf 9-5 med merknader.
Linker til NAV
OPPLÆRINGSPENGER:
https://www.nav.no/Helse/Sykt+barn+eller+familie/Oppl%C3%A6ringspenger/Oppl%C3%A6ringspenger.1073751618.cms


OMRSORGSDAGER:
https://www.nav.no/Helse/Sykt+barn+eller+familie/Omsorgspenger

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar