torsdag 8. oktober 2015

Sammen står vi sterkere, benytt deg av § 5-22

På grunnlag av nedprioriteringen av atopisk eksem i Statsbudsjettet 2016, er det viktigere nå enn noengang å benytte seg av refusjonsordningen § 5.22 i Folketrygdloven.


Vår pasientgruppe, atopisk eksem, MÅ vise politikerne at vi trenger en bedre ordning for utgifter til vår medisin.  

Fuktighetskrem er basisbehandling ved atopisk eksem både hos voksne og barn.
Dette er VÅR medisin på lik linje som eks. astmamedisin.

I dag dekkes ikke utgifter til fuktighetsbehandling automatisk. Man må søke refusjon via  § 5.22 i Folketrygdloven. Dette er en en komplisert prosess hvor man søker Helfo om refusjon av utlegg.

Jeg har nevnt det før men ønsker igjen å presisere resultatet av at vår diagnose  ikke får våre " legemidler" på blå resept :

* utlegg gir store utgifter, som fører til sosiale forskjeller ulikt grunnlag for behandling
* ikke like rettigheter for alle (mange kjenner ikke til refusjonsordningen eller ikke orker å skrive søknad )
* pasienter er underbehandlet og blir ikke friske, da de sparer på produkter for at de skal vare lenge

Søskenbarna som nå har rukket å bli 12 og 14 år, bruker 500 g krem HVER i måneden på daglig hudpleie.

Det vil si at de bruker minst ca. 6 kg krem hver i året.
For vår familie betyr dette 12 kg i året og ca. 12 000 kr i året på kun fuktighetskrem. Andre spesialkremer, behandlingsbad og bandasjer etc kommer i tilegg.


Jeg oppfordrer herved alle med diagnosen atopisk eksem,  som trenger fuktighetskrem for å fungere i hverdagen og som bruker betydelige summer i året på behandling , om å benytte seg av dagens refusjonsordning.

Hva er refusjonsordningen § 5-22 - Bidrag til spesielle formål ? 

Etter folketrygdloven § 5-22 kan det gis bidrag til dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer som benyttes i behandlingen av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden.

Når ikke annet er bestemt kan det ytes bidrag til dekning av 90 prosent av de utgifter som overstiger 1 732 kroner (av familiens samlede utgifter). 
Les mer om ordningen på NAV sine sider her:  

Start i dag, ta vare på alle kvitteringer på kjøp av fuktighetskrem, når du overstiger egenandelen ber du lege om å skrive en søknad til deg. Viktig at lege skriver opp alle kremer du bruker og forventet forbruk per år. 
Send inn søknad til Helfo. 

Da har du gjordt noe nyttig for deg selv og alle oss andre med samme diagnose. 
Da står vi sammen og viser politikerne at det er behov for en ny ordning som ikke bruker vår tid og Helfo ansatte sin tid på prosesser.
Da fortelling vi hvor viktig fuktighetskrem er for de som har diagnosen atopisk eksem.

Følg Søskenbloggen på Facebook - https://www.facebook.com/atopiskeksem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar