mandag 30. november 2015

Eksemskole på Rikshospitalet, Oslo

Onsdag i forrige uke var det tid for dag to av høstens siste Eksemskole på Riksen og jeg byttet ut kontorjobben min i noen timer for å snakke om å ha barn med eksem.

Hadde lagt opp mine 30 minutter litt annerledes denne gangen i håp om å ikke "glemme" masse som jeg mener er viktig å dele. Jeg gikk ut derfra litt på overtid, men ganske fornøyd med ny taktikk. Håper at deltagerne fant innlegget nyttig og at Eksemskolen kan gjøre hverdagen deres noe lettere.

 
Til info: 
Neste Eksemskole  er satt opp våren 2016.

Første gruppe: 2. februar og 9. februar
Andre gruppe: 13. april og 20.april

Mange barn og unge med astma og allergi og deres pårørende har behov for å vite mer om å mestre sykdommen, behandling og å møte andre som lever i tilsvarende hverdag. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskap.
Merk dere at det ofte er venteliste på kursene.
...

Eksemskole for foresatte til barn med atopisk eksem

2-dagers kurs i regi av Hudavdelingen og Lærings- og mestringssenteret.
Tid: holdes 4 ganger i året, tidspunkt blir satt opp fortløpende.
Sted: Villa Derma, Rikshospitalet.
Det blir foredrag av både lege, sykepleier, psykolog og sosionom.
Noen av temaene som blir tatt opp, er:
  • Fakta om atopisk eksem
  • Behandling og forebygging
  • Å leve med barn med atopisk eksem
  • Hjelpetiltak og stønader
Se vedlegg for mer program. Påmelding skjer ved henvisning fra egen lege. Henvisningen merkes med eksemskole og sendes:

Seksjon for hudsykdommer, Avdeling for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus HF, postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.
Spørsmål kan rettes til:
Hudpoliklinikk

Stina Gundersen, Ass. Enhetsleder                               
Tlf: 23 07 24 42 Hud poliklinikk. sgunders@ous-hf.no

Kilde: http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/eksemskole-for-foresatte-til-barn-med-atopisk-eksem.aspx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar